Serwis darmowy

Regulamin

Wróć do listy stron


REGULAMIN

 

 1. Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego www.pomocdlaseniorow.pl  jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
 2. Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom publikowanie oraz bezpłatne przeglądanie ogłoszeń związanych wyłącznie z pomocą dla Seniorów oraz osobom starszym i schorowanym za pomocą sieci Internet. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między oferującymi pomoc, a potrzebującymi. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji usługi czy pomocy. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.
 3. Z serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie lub grupy osób pod kierunkiem osoby dorosłej (np. w przypadku wolontariatu).
 4. Aby opublikować ogłoszenie na łamach serwisu należy posiadać działającą skrzynkę e-mail oraz nr tel., które należy podać przy rejestracji konta.
  Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Mogą one służyć wyłącznie do nawiązania kontaktu związanego z treścią ogłoszenia. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych, użytkownik jest administratorem danych w tym zakresie. Rola serwisu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są na stronach serwisu do momentu skasowania ogłoszenia, w którego treści były zawarte.
  Użytkownik w każdej chwili ma możliwość samodzielnego skasowania swojego ogłoszenia.
 5. Serwis ogłoszeniowy zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały wykorzystane do publikacji ogłoszeń. Serwis nie wysyła do swoich użytkowników komercyjnych mailingów z reklamami produktów.
  Serwis zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych ogłoszeń w mediach (prasa, radio itp.) oraz w mediach społecznosciowych np. Facebook, Twitter.
 6. Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii. Ogłoszenia komercyjne (reklamy) należy dodawać tak, aby nie zniechęcać użytkowników do korzystania z serwisu. Treść ogłoszenia powinna być czytelna i nie może wprowadzać użytkowników w błąd.
 7. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje, zasady moralne przyjęte przez społeczeństwo polskie, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, netykietę (np. kilka ogłoszeń o identycznej treści), wątpliwej wartości, reklamujących inne treści (w szczególności reklamujących inne serwisy ogłoszeniowe), przedstawiających ofertę sklepów, zawierających płatne numery telefonów, dodawanych z tymczasowych skrzynek e-mail. 
  W szczególności zabrania się oferowania usług, które prawnie są zabronione lub co najmniej nieetyczne, jak i rzeczy niebezpiecznych dla zdrowia i życia
 8. Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu tj. nie zamówionych ofert handlowych, reklam serwisów internetowych, wirusów i trojanów itd. Użytkownik serwisu, który w odpowiedzi na swoje ogłoszenie otrzymał spam powinien o tym fakcie powiadomić Administratora serwisu pod adresem: pomocdlaseniorow@gmail.com .
 9. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia.
  W szczególności serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  • za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez osoby i firmy trzecie. Użytkownik powinien mieć świadomość, że treść każdego opublikowanego ogłoszenia (w tym podane numery telefonów lub w sposób jawny adresy e-mail) zostanie zindeksowana przez wyszukiwarki internetowe, które mogą przez pewien czas przechowywać i udostępniać w wynikach wyszukiwań kopię ogłoszenia nawet po usunięciu ogłoszenia z serwisu
  • umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych
 10. Konsekwencje prawne wszelkich czynności dokonywanych w ramach niniejszej witryny ponosi wyłącznie użytkownik. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert. 
 11. Serwis zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyn.
 12. Zabrania się kopiowania ogłoszeń (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym serwisie ogłoszeniowym.
 13. Ciasteczka (cookie) - serwis ogłoszeniowy wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Użytkownik korzystając z serwisu wyraża zgodę na zapisywanie na swoim terminalu (komputerze, telefonie itp.) plików cookie oraz akceptuje politykę prywatności serwisu ogłoszeniowego.
  Współczesne przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie plikami cookie, a w szczególności pozwalają na ich usuwanie lub na całkowite wyłączenie ich obsługi. Przeglądarki internetowe oferują również pracę w tzw. "trybie prywatności (incognito)", w którym pliki cookie zapisywane są tylko tymczasowo tj. na czas trwania sesji przeglądarki. Nie wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej serwis ogłoszeniowy traktuje jako świadomą zgodę użytkownika na zapisywanie plików cookie, co ma umożliwić poprawne działanie serwisu.
 14. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu.
 15. Kontakt z Administatorem serwisu lub w sprawach ogłoszeń: pomocdlaseniorow@gmail.com .

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 15.03.2020

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję
Facebook
Facebook